ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τι είναι το πρόγραμμα «Ολιστικής Διαχείρισης Αποβλήτων»

Το πρόγραμμα Ολιστικής Διαχείρισης Αποβλήτων είναι μια ορθολογιστική μέθοδος διαχείρισης των αποβλήτων που σκοπό έχει να συνδέσει την παραγωγή αποβλήτων με την χρέωση. Να εφαρμόσει δηλαδή την Ευρωπαϊκή οδηγία «Ο Ρυπαίνων πληρώνει».

Το πρόγραμμα παρέχει στους δημότες αυξημένες δυνατότητες ανακύκλωσης αφού τα απορρίμματα που μπορούν πλέον να τύχουν χωριστής διαχείρισης αυξάνονται σημαντικά.

Στόχος

Με την εφαρμογή του νέου προγράμματος «Ολιστικής Διαχείρισης Αποβλήτων», στοχεύουμε να επιτύχουμε τη μεταμόρφωση των απορριμμάτων σε πρώτες ύλες αξίας, αφού τα πλείστα απόβλητα διοχετεύονται για ανακύκλωση. Παράλληλα, καταργείται το σταθερό, ετήσιο τέλος αποκομιδής σκυβάλων που χρεώνεται ο κάθε δημότης σήμερα και εισάγεται η μεταβλητή μέθοδος αποπληρωμής των σκυβάλων του. Η χρέωση εξαρτάται μόνο από την ποσότητα των σύμμεικτων απορριμμάτων που δεν εκτρέπονται σε αλλά ρεύματα.

Οι δημότες μπορούν να περιορίσουν σημαντικά το κόστος των απορριμμάτων που πλήρωναν έως τώρα με την πρακτική εφαρμογή της φιλοσοφίας Περιορίζω — Επαναχρησιμοποιώ — Ανακυκλώνω — Εξοικονομώ.


Με τον περιορισμό των αγορών μας σε αυτά που πραγματικά έχουμε ανάγκη, περιορίζουμε την παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων και εξοικονομούμε και χρήματα.

Πολλά από τα παραγόμενα απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν αφού τύχουν επιδιορθωσης ή μετατροπή.

Με το πρόγραμμα Ολιστικής Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Αγλαντζιάς αυξάνονται σημαντικά τα ειδη των απορριμμάτων που ανακυκλώνονται.

Η χρέωση σκυβάλων πλέον εξαρτάται από τον όγκο των απορριμμάτων που δεν διαχωρίζονται. Έτσι, οι ευαισθητοποιημένοι δημότες που παράγουν λιγότερα απόβλητα, διαχωρίζουν ορθά, εξοικονομούν σημαντικά ποσά

Συχνές ερωτήσεις για την ολιστική διαχείριση σκυβάλων.

Note

Παρόμοια προγράμματα «Ολιστικής Διαχείρισης Αποβλήτων» εφαρμόζονται με επιτυχία εδώ και χρόνια σε πολλές αναπτυγμένες χώρες. Γιατί όχι και στην Κύπρο μας;

© Copyright 2020 - Ολιστικής Διαχείρισης Αποβλήτων- Δήμου Αγλαντζίας / Designed & Developed by NETinfo Plc