ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τι είναι το πρόγραμμα «Ολιστικής Διαχείρισης Αποβλήτων»

Το Πρόγραμμα Ολιστικής Διαχείρισης Αποβλήτων είναι μια ορθολογιστική μέθοδος διαχείρισης των αποβλήτων που σκοπό έχει να συνδέσει την παραγωγή αποβλήτων με τη χρέωση για τα σκύβαλα. Να εφαρμόσει δηλαδή πρακτικά την Ευρωπαϊκή αρχή «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει».

Μέσω του συγκεκριμένου Προγράμματος καταργείται το σταθερό, ετήσιο τέλος αποκομιδής σκυβάλων και πλέον ο κάθε δημότης χρεώνεται ΜΟΝΟ με τον όγκο των σκυβάλων που παράγει μέσω της αγοράς ειδικής προπληρωμένης σακούλας (τη μωβ σακούλα). Ο δημότης δηλαδή χρεώνεται μόνο για τα απόβλητα που δεν μπορεί να μειώσει, να επαναχρησιμοποιήσει, να κομποστοποιήσει και να ανακυκλώσει.

Στόχος

Με την εφαρμογή του νέου προγράμματος «Ολιστικής Διαχείρισης Αποβλήτων», στοχεύουμε να επιτύχουμε τη μετατροπή των απορριμμάτων σε πρώτες ύλες αξίας, αφού τα πλείστα απόβλητα θα διοχετεύονται για ανακύκλωση.

Παράλληλα, καταργείται το σταθερό, ετήσιο τέλος αποκομιδής σκυβάλων που χρεώνεται ο κάθε δημότης σήμερα και εισάγεται η μεταβλητή μέθοδος πληρωμής των τελών των σκυβάλων του. Η χρέωση εξαρτάται πλέον μόνο από την ποσότητα (όγκο) των σύμμεικτων απορριμμάτων που δεν μπορούν να διαχειριστούν με άλλο τρόπο (να μειωθούν, να επαναχρησιμοποιηθούν, να κομποστοποιηθούν και να ανακυκλωθούν). Η χρέωση γίνεται μέσω της αγοράς της ειδικής προπληρωμένης σακούλας, της μωβ σακούλας.

Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αφορά σε 7 ρεύματα αποβλήτων στα οποία ο δημότης καλείται να διαχωρίζει τα απόβλητά του. Το τέλος αποκομιδής σκυβάλων θα πληρώνεται πλέον ΜΟΝΟ μέσω της αγοράς της ειδικής μωβ σακούλας στην οποία θα πρέπει να καταλήγει μόνο το 7ο ρεύμα: τα Υπολειμματικά Απόβλητα (Πληρώνω όσο Πετώ, Pay as you Through (PAYT)). Η συλλογή για τα υπόλοιπα ρεύματα αποβλήτων προσφέρεται στο δημότη είτε δωρεάν είτε με μια μικρή χρέωση. Απώτερος στόχος του Προγράμματος είναι η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση χρημάτων του δημότη και του Δήμου και η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Οι δημότες μπορούν να περιορίσουν σημαντικά το κόστος των απορριμμάτων που πλήρωναν έως τώρα με την πρακτική εφαρμογή της φιλοσοφίας Εξοικονομώ-Περιορίζω-Επαναχρησιμοποιώ-Ανακυκλώνω.


Με τον περιορισμό των αγορών μας σε αυτά που πραγματικά έχουμε ανάγκη, περιορίζουμε την παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων και εξοικονομούμε και χρήματα.


Πολλά από τα παραγόμενα απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν αφού τύχουν επιδιόρθωσης, μετατροπής ή δοθούν σε κάποιον που τα έχει ανάγκη.

Με το πρόγραμμα Ολιστικής Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Αγλαντζιάς αυξάνονται σημαντικά τα ειδη των απορριμμάτων που ανακυκλώνονται.

Η χρέωση σκυβάλων πλέον εξαρτάται από τον όγκο των απορριμμάτων που δεν διαχωρίζονται. Έτσι, οι ευαισθητοποιημένοι δημότες που παράγουν λιγότερα απόβλητα και διαχωρίζουν ορθά, εξοικονομούν σημαντικά ποσά

Συχνές ερωτήσεις για την ολιστική διαχείριση σκυβάλων.

Note

Παρόμοια προγράμματα «Ολιστικής Διαχείρισης Αποβλήτων» εφαρμόζονται με επιτυχία εδώ και χρόνια σε πολλές αναπτυγμένες χώρες. Γιατί όχι και στην Κύπρο μας;

© Copyright 2023 - Ολιστικής Διαχείρισης Αποβλήτων- Δήμου Αγλαντζίας / Designed & Developed by NETinfo Plc