ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΚΥΒΑΛΩΝ

Το Πρόγραμμα Ολιστικής Διαχείρισης Αποβλήτων είναι μια ορθολογιστική μέθοδος διαχείρισης των αποβλήτων που σκοπό έχει να συνδέσει την παραγωγή αποβλήτων με τη χρέωση για τα σκύβαλα. Να εφαρμόσει δηλαδή πρακτικά την Ευρωπαϊκή αρχή «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει».

Μέσω του συγκεκριμένου Προγράμματος καταργείται το σταθερό, ετήσιο τέλος αποκομιδής σκυβάλων και πλέον ο κάθε δημότης χρεώνεται ΜΟΝΟ με τον όγκο των σκυβάλων που παράγει μέσω της αγοράς ειδικής προπληρωμένης σακούλας (τη μώβ σακούλα). Ο δημότης δηλαδή χρεώνεται μόνο για τα απόβλητα που δεν μπορεί να μειώσει, να επαναχρησιμοποιήσει, να κομποστοποιήσει και να ανακυκλώσει.

Το Πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλοτικά στην περιοχή «Καθαρής» με αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Ήδη για την πρώτη περίοδο πιλοτικής εφαρμογής (Μάρτιος – Ιούλιος 2020) του Προγράμματος, η περιοχή της «Καθαρής» κατάφερε να εκτρέψει 71 τόνους αποβλήτων από την χωματερή, να αυξήσει την ανακύκλωση κατά 46 τόνους, και να επιτύχει μείωση της χρέωσης σκυβάλων για το μέσο νοικοκυριό που φτάνει το 50%.

Η εφαρμογή του Προγράμματος θα επεκταθεί σε ολόκληρο το Δήμο Αγλαντζιάς, την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ναι, η συμμετοχή στο Σύστημα είναι υποχρεωτική για κάθε υποστατικό.

Με την εφαρμογή του ΄Πληρώνω Όσο Πετώ (Pay as you Throw – PAYT), ο Δήμος σταματάει να αποστέλλει χρεώσεις για τα σκύβαλα. Συνεπώς, το κόστος σκυβάλων πρέπει να ανακτηθεί από το Δήμο.

Η συμμετοχή επομένως στο Πρόγραμμα δεν αποτελεί επιλογή, αλλά υποχρέωση όλων των Δημοτών.

Τα οφέλη του Δήμου και των Δημοτών είναι κοινά από την εφαρμογή του PAYT. Με την υιοθέτηση της φιλοσοφίας κερδίζω γιατί περιορίζω- επαναχρησιμοποιώ- ανακυκλώνω, από όλους, τα σκύβαλά θα μειωθούν, το κόστος τους θα μειωθεί και θα απολαμβάνουν όλοι ένα καλύτερο περιβάλλον και πιο υγιές περιβάλλον.

Το νέο Πρόγραμμα στοχεύει στο να επιβραβεύσει τους ευαισθητοποιημένους δημότες οι οποίοι ακολουθούν τη λογική του κερδίζω γιατί περιορίζω- επαναχρησιμοποιώ- ανακυκλώνω. Οι δημότες οι οποίοι εφαρμόζουν σωστά τη λογική αυτή, αναμένεται να επιτύχουν σημαντική μείωση στο κόστος των σκυβάλων που πληρώνουν. Αναπόφευκτα, οι δημότες οι οποίοι δεν είναι ευαισθητοποιημένοι και δεν διαχωρίζουν με τον ενδεδειγμένο τρόπο τα υλικά τους θα επιβαρυνθούν με υψηλότερο κόστος. Ένα μέσο νοικοκυριό που εφαρμόζει σωστά το Σύστημα δεν αναμένεται να χρειάζεται περισσότερες από μια μωβ σακούλες 56 λίτρων την εβδομάδα, συνολικό δηλαδή αναμενόμενο ετήσιο κόστος €104. Νοείται ότι νοικοκυριά με λιγότερους κατοίκους ή/και με πλήρη εφαρμογή του κερδίζω-περιορίζω – επαναχρησιμοποιώ – ανακυκλώνω θα έχουν ακόμα πιο χαμηλή επιβάρυνση.

Οι χρεώσεις που ισχύουν είναι:

  • Μωβ σακούλα PAYT (56 λίτρων): €2
  • Μωβ σακούλα PAYT (35 λίτρων): €1,50
  • Μωβ σακούλα PAYT (10 λίτρων): €0,40
  • Χάρτινη σακούλα Πρασίνου: €1,50

Ένας ενδεικτικός και απλός τρόπος υπολογισμού του ετήσιου κόστους σκυβάλων με το νέο Πρόγραμμα και η σύγκρισή του με το παλιό Σύστημα φορολόγησης είναι μέσω του ‘Εργαλείου Υπολογισμού Τέλους Σκυβάλων’ που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου ή μέσω του app…

Οι μωβ σακούλες είναι πιο ακριβές από τις κοινές γιατί εκτός από το κόστος της σακούλας περιλαμβάνουν επιπλέον το κόστος συλλογής και διαχείρισης των σκυβάλων (καύσιμα και συντήρηση οχημάτων, μισθοί εργαζομένων, διοικητικά έξοδα, κλπ.). Εφόσον το τέλος σκυβάλων δεν θα χρεώνεται πλέον μέσω ετήσιας τιμολόγησης, το κόστος της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα χρεώνεται μέσω της τιμής της σακούλας.

Ο δημότης μπορεί να προμηθευτεί τις σακούλες από τα κεντρικά γραφεία του Δήμου Αγλαντζιάς και από επιλεγμένα σημεία πώλησης, όπως αναγράφονται στο παρόν φυλλάδιο, στην ιστοσελίδα του Συστήματος και στο app. Επίσης, ο δημότης μπορεί να προμηθευτεί τις σακούλες που επιθυμεί και μέσω του Foody.

Τυχόν χρήση πιστωτικής κάρτας θα επέφερε χρεώσεις και λογστικά προβλήματα στους πωλητές οι οποίοι δεν αποκομίζουν κανένα οικονομικό όφελος από την πώληση των σακουλιών. Οι δημότες μπορούν να χρησιμοποιούν τη πιστωτικής τους κάρτα στο ταμείο του Δήμου και στην υπηρεσία Foody.

Ο Δήμος, έπειτα από τις απαραίτητες προειδοποιήσεις, θα εκδίδει εξώδικα μέσω των εξουσιοδοτημένων επιθεωρητών του προς όλους όσους θα βάζουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και δε σέβονται το περιβάλλον και τους συνδημότες τους.

Οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν οδηγίες να συλλέγουν ΜΟΝΟ τις μωβ σακούλες οι οποίες έχουν προπληρωμένο το κόστος συλλογής τους. Εφόσον το τέλος σκυβάλων δεν θα χρεώνεται μέσω ετήσιας τιμολόγησης, η χρήση οποιασδήποτε άλλης σακούλας σημαίνει ότι ο δημότης δεν καταβάλλει το κόστος συλλογής και διαχείρισης των αποβλήτων του. Επομένως, σακούλες άλλης μορφής δεν θα συλλέγονται. Θα γίνονται συστάσεις στα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν λανθασμένες σακούλες και εάν υπάρχει συστηματική χρήση τους, ο Δήμος θα αναγκαστεί να εκδώσει εξώδικο πρόστιμο.

Η διεθνής εμπειρία και πρακτική έχει καταδείξει ότι με την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων η αύξηση των παράνομων εναποθέσεων σκυβάλων είναι μηδαμινή. Ο Δήμος θα αυξήσει την αστυνόμευση για περιορισμό αυτών των φαινομένων αλλά καλούμε και τους δημότες να κάνουν σύσταση σε αυτούς που δεν σέβονται τους υπόλοιπους και, εάν αυτοί συνεχίζουν, τεκμηριωμένα να καταγγέλλονται στο Δήμο.

Η κοινωνική πολιτική του Δήμου συνεχίζεται. Ο Δήμος έχει υπολογίσει τον μέσο αριθμό μωβ σακούλων που χρειάζεται κάθε νοικοκυριό. Αριθμός μωβ σακούλων θα παραχωρηθούν δωρεάν σύμφωνα με τις εκπτώσεις που η κάθε ευάλωτη ομάδα λάμβανε. Και αυτό προϋποθέτει ότι όλοι οι δημότες θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Εάν κάποιο νοικοκυριό χρειάζεται περισσότερες σακούλες από αυτές που δίνονται δωρεάν, θα πρέπει να τις αγοράσει.

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το σωστό διαχωρισμό των υλικών βρίσκονται στον Οδηγό του Προγράμματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου μέσω διαδραστικού εργαλείου καθώς και στο app…

Το κλειδί στην προσπάθεια είναι η εφαρμογή της φιλοσοφίας κερδίζω γιατί περιορίζω – επαναχρησιμοποιώ – ανακυκλώνω.

Με την πλήρη εφαρμογή του τα απορρίμματα που καταλήγουν στην μωβ σακούλα είναι πολύ περιορισμένα. Ο Δήμος επιθυμεί να εισάγει και άλλα ρεύματα ανακύκλωσης (Οργανικά απόβλητα, πολυστερίνες, παιδικές πάνες κλπ.) μόλις η αγορά είναι έτοιμη να τα υποστηρίξει.

Το ενδεχόμενο αυτό υπάρχει αφού η σακούλα είναι χάρτινη για να μπορεί να κομποστοποιηθεί. Για το λόγο αυτό, καλό θα ήταν η σακούλα να χρησιμοποιείται και να εκτίθεται για συλλογή σε περίοδο που δεν αναμένεται βροχόπτωση.

Ο Οικιακός Κομποστοποιητής μετατρέπει μέσω φυσικής διεργασίας τα απόβλητα κήπου (φύλλα, γρασίδι, ζιζάνια), τα φρούτα και τα λαχανικά, τη στάχτη, τα τσόφλια αυγού, τον καφέ και το τσάι, σε κόμποστ (φυσικό λίπασμα). ΜΟΝΟ τα συγκεκριμένα απόβλητα τοποθετούνται στον Κομποστοποιητή, τον οποίο τοποθετούμε στην αυλή του σπιτιού μας. Με τη διαδικασία αυτή, ο δημότης μπορεί εύκολα και ανέξοδα να παράγει φυσικό λίπασμα για τα φυτά και τα δέντρα του.

Οι δημότες που κατοικούν σε σπίτι και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν δωρεάν οικιακό κομποστοποιητή, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα αίτησης που βρίσκεται στη διεύθυνση εδώ.

Η χρήση της «Ελεγχόμενης Νησίδας Ανακύκλωσης του Δήμου και του Πράσινου Σημείου» από τους δημότες είναι δωρεάν. Εάν ο δημότης έχει ή και μπορεί να χρησιμοποιήσει ανάλογο μεταφορικό μέσο δεν υπάρχει οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση. Εάν δεν μπορεί να εξασφαλίσει, μεταφορικό μέσο μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιον από τους αδειοδοτημένους μεταφορείς που βρίσκονται στην αντίστοιχη λίστα του παρόντος φυλλαδίου και στην ιστοσελίδα του Συστήματος. Ο δημότης καλείται να έρθει σε συμφωνία με κάποιον από τους μεταφορείς για την μεταφορά των αντικειμένων του και αφού συμπληρωθεί το σχετικό έντυπο Αναγνώρισης και Παρακολούθησης Μεταφοράς Αποβλήτων, θα γίνουν αποδεκτά δωρεάν τα υλικά του από την «Ελεγχόμενη Νησίδα Ανακύκλωσης και το Πράσινο Σημείο».

© Copyright 2023 - Ολιστικής Διαχείρισης Αποβλήτων- Δήμου Αγλαντζίας / Designed & Developed by NETinfo Plc