Καταχωρήστε την διεύθυνση σας και δείτε τις μέρες και ώρες περισυλλογής των σκυβάλων.
© Copyright 2020 - Ολιστικής Διαχείρισης Αποβλήτων- Δήμου Αγλαντζίας / Designed & Developed by NETinfo Plc