Καταχωρήστε την διεύθυνση σας και δείτε τις μέρες και ώρες περισυλλογής των σκυβάλων.

Μάθε πως μπορείς να επωφεληθείς άμεσα

Ο Δήμος Αγλαντζιάς σας ευχαριστεί για την συμβολή σας για μια Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Πόλη

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

© Copyright 2020 - Ολιστικής Διαχείρισης Αποβλήτων- Δήμου Αγλαντζίας / Designed & Developed by NETinfo Plc