ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΚΥΒΑΛΩΝ

Το σύστημα εφαρμόζεται πιλοτικά στην περιοχή «Καθαρής», δηλαδή την περιοχή που περιβάλλεται από τις Λεωφόρους Λάρνακος-Αμμοχώστου και τη πράσινη γραμμή.  Ο στόχος είναι με την ολοκλήρωση του πιλοτικού συστήματος να εφαρμοσθεί και στην υπόλοιπη Αγλαντζιά. Αναμενομένη ημερομηνία έναρξης για το πιλοτικό είναι η 1η Μάρτιου 2020.

Κατά την πιλοτική εφαρμογή θα ισχύουν οι ακόλουθες χρεώσεις:  Μωβ σακούλα PAYTτων 56 λίτρων €2, μωβ σακούλα PAYT 35 λίτρων  €1,50, μωβ σακούλα PAYT 20 λίτρων €1,00 και χάρτινη σακούλα πράσινων κήπου €1,50. Οι τιμές αυτές ενδέχεται να διαφοροποιηθούν κατά την πλήρη εφαρμογή του συστήματος.

Το πρόγραμμα στοχεύει στο να επιβραβεύσει τους ευαισθητοποιημένους δημότες οι οποίοι ακολουθούν τη λογική του περιορίζω, διαχωρίζω, ανακυκλώνω.  Οι δημότες οι οποίοι εφαρμόζουν σωστά το πιο πάνω, αναμένεται να έχουν σοβαρή μείωση στο κόστος των σκυβάλων που πληρώνουν. Αναπόφευκτα, οι δημότες οι οποίοι δεν είναι ευαισθητοποιημένοι θα κληθούν να πληρώσουν ψηλότερα κόστη. Ένα μέσο νοικοκυριό που εφαρμόζει το σύστημα δεν αναμένεται να χρειάζεται περισσότερες από μια μωβ σακούλα 56 λίτρων την εβδομάδα συνολικό δηλαδή αναμενόμενο ετήσιο κόστος €104. Νοείται ότι νοικοκυριά με λιγότερους κάτοικους ή/και με πλήρη εφαρμογή του περιορίζω – επαναχρησιμοποιώ – ανακυκλώνω – κερδίζω θα έχουν ακόμα πιο χαμηλή επιβάρυνση.

Ο δημότης θα μπορεί να προμηθευτεί τις σακούλες από τα κεντρικά γραφεία του Δήμου Αγλαντζιάς και από επιλεγμένα σημεία πώλησης της Αγλαντζιάς.

Ο Δήμος έχει ζητήσει και λάβει έγκριση για ορισμό 8 επιθεωρητών, οι οποίοι έχουν την εξουσία να εκδίδουν εξώδικα σε όλους αυτούς που δεν σέβονται το περιβάλλον και τους υπόλοιπους δημότες.

Το ενδεχόμενο αυτό υπάρχει αφού η σακούλα είναι χάρτινη για να μπορεί να κομποστοποιηθεί, γι’ αυτό καλό θα ήταν να χρησιμοποιούνται και να εκτίθενται σε περίοδο που δεν αναμένεται βροχόπτωση.

Οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν οδηγίες να συλλέγουν μόνο τις μωβ σακούλες οι οποίες έχουν προπληρωμένο το κόστος συλλογής τους. Αφού το τέλος σκυβάλων δεν θα χρεώνεται μέσω ετήσιας τιμολόγησης, η χρήση οποιασδήποτε άλλης σακούλας σημαίνει ότι ο Δήμος δεν πληρώνεται για το κόστος συλλογής και διαχείρισης των αποβλήτων. Άρα σακούλες άλλης μορφής δεν θα συλλέγονται. Θα γίνονται συστάσεις στα άτομα οποία χρησιμοποιούν λανθασμένα σακούλια και εάν υπάρχει επανειλημμένη χρήση τους, ο Δήμος θα αναγκαστεί να εκδώσει εξώδικο πρόστιμο.

Η διεθνής εμπειρία έχει καταδείξει ότι με την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων η αύξηση των παράνομων εναποθέσεων σκυβάλων είναι μηδαμινή.  Ο Δήμος θα αυξήσει την αστυνόμευση των περιοχών αλλά καλούμε και τους δημότες να κάνουν σύσταση σε αυτούς που δεν σέβονται τους υπόλοιπους και, εάν αυτοί συνεχίζουν, τεκμηριωμένα να καταγγέλλονται στο Δήμο.

Η χρήση του «Πράσινου Σημείου» από τους δημότες είναι δωρεάν.  Εάν ο δημότης έχει ή και μπορεί να χρησιμοποιήσει ανάλογο μεταφορικό μέσο δεν υπάρχει οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση. Εάν δεν μπορεί να εξασφαλίσει, μεταφορικό μέσο μπορεί να χρησιμοποιήσει αδειοδοτημένους μεταφορείς.  Ο δημότης καλείται να έρθει σε συμφωνία με κάποιο από αυτούς για την μεταφορά των αντικειμένων και αφού συμπληρωθεί το σχετικό έντυπο Αναγνώρισης και Παρακολούθησης Μεταφοράς Αποβλήτων, θα γίνουν αποδεκτά δωρεάν από το «Πράσινο Σημείο».

Ναι, η συμμετοχή στο πρόγραμμα από κάθε υποστατικού είναι υποχρεωτική. Με την ένταξη μιας περιοχής, ο Δήμος σταματάει να αποστέλλει χρεώσεις για τα σκύβαλα.  Συνεπώς το κόστος σκυβάλων πρέπει να ανακτηθεί από το Δήμο.  Η συμμετοχή επομένως στο πρόγραμμα δεν μπορεί να είναι υπό την αίρεση της απόφασης των δημοτών.

Η κοινωνική πολιτική του Δήμου συνεχίζεται. Ο Δήμος έχει υπολογίσει τον μέσο αριθμό μωβ σακούλων που χρειάζονται για κάθε νοικοκυριό.  Αριθμός σακουλών θα παραχωρηθούν δωρεάν σύμφωνα με τις εκπτώσεις που η κάθε ευάλωτη ομάδα λάμβανε.  Και αυτό προϋποθέτει ότι όλοι οι δημότες θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.  Εάν κάποιο νοικοκυριό χρειάζεται περισσότερες σακούλες από αυτές που δίνονται δωρεάν, θα πρέπει να τις αγοράσει.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου υπάρχει διαδραστικό εργαλείο που μπορούν να δοθούν απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα.  Έχει ετοιμαστεί και γενικός οδηγός για το τι μπαίνει και που.

Το κλειδί στην προσπάθεια είναι η εφαρμογή της φιλοσοφίας περιορίζω – επαναχρησιμοποιώ – ανακυκλώνω – κερδίζω. Με την πλήρη εφαρμογή του τα απορρίμματα που καταλήγουν στην μωβ σακούλα είναι πολύ περιορισμένα. Ο Δήμος επιθυμεί να εισάγει και άλλα ρεύματα ανακύκλωσης (Οργανικά απόβλητα, πολυστερίνες, παιδικές πάνες κλπ.) μόλις η αγορά είναι έτοιμη για να τα υποστηρίξει.

Στην τιμή των μωβ σακούλων του συστήματος περιλαμβάνεται η χρέωση για τα τέλη σκυβάλων.  Ουσιαστικά, το κόστος που πληρώνει ο δημότης δεν είναι ως επί το πλείστον για την σακούλα αλλά για την υπηρεσία σκυβάλων η οποία δεν χρεώνεται με πάγια ετήσια χρέωση.

Ο Δήμος αφού έλαβε υπόψη τα κόστη της υπηρεσίας σκυβάλων για την πιλοτική περιοχή του 2019, τη διαίρεσε με τον παραγόμενο όγκο αποβλήτων.  Η χρέωση μέσω των μωβ σακούλων αντικατοπτρίζει το πόσο στοιχίζει η διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με τα λίτρα που η κάθε σακούλα μπορεί να χωρέσει.

Παρόλο που συστήνουμε τη χρήση των εν λόγω σακούλων, το κόστος των οποίων είναι ανάλογο των συμβατικών σακούλων, οι δημότες μπορούν να χρησιμοποιούν οποιεσδήποτε καφέ σακούλες ή χαρτοκιβώτια για την ανακύκλωση του χαρτιού και οποιεσδήποτε διαφανές σακούλες για την ανακύκλωση του PMD.

Τα εμπορικά σημεία διάθεσης των σακούλων παρέχουν την υπηρεσία αφιλοκερδώς προς τους δημότες.  Τυχόν χρήση πιστωτικής κάρτας θα επιβάρυνε τα εμπορικά υποστατικά με το σχετικό κόστος των υπηρεσιών καρτών.  Οι δημότες οι οποίοι επιθυμούν να χρησιμοποιούν πιστωτική κάρτα, μπορούν να το πράξουν από το ταμείο του Δήμου ή μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Foody.

© Copyright 2020 - Ολιστικής Διαχείρισης Αποβλήτων- Δήμου Αγλαντζίας / Designed & Developed by NETinfo Plc