7η Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ 2019, 2-8 Δεκεμβρίου 2019

Μέσα στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ, η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου από το 2013 έχει καθιερώσει εβδομάδα ευαισθητοποίησης για το αλκοόλ.

Στόχος της  Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ (ΕΕΑ) για το 2019 είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των νέων γυναικών και των πωλητών σχετικά με το Συνδρόμου Εμβρυικού Αλκοολισμού (ΣΕΑ) και του Φάσματος Διαταραχής Εμβρυικού Αλκοολισμού (ΦΔΕΑ), τους κινδύνους κατανάλωσης αλκοόλ και άλλων ουσιών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού για την υγεία της μητέρας και την ανάπτυξη του εμβρύου, τα μέτρα και τα προγράμματα που προωθεί η πολιτεία για την μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με την χρήση αλκοόλ στην εγκυμοσύνη και στην περίοδο του θηλασμού με απώτερο στόχο την κινητοποίηση όλων για την προάσπιση των δικαιωμάτων του κάθε πολίτη στην υγεία.