Εκλογικά βιβλιάρια

Τα εκλογικά βιβλιάρια βρίσκονται στο γραφείο του Κοινοτάρχη Αγλαντζιάς. Παρακαλώ όπως προσέλθετε να τα πάρετε.

Κοινοτάρχης Αγλαντζιάς: Γιαννάκης Μιχαηλίδης, τηλ. 22462241