Εκδηλώσεις

 

Προώθηση πληροφόρησης μέσω των επίσημων ιστοσελίδων των εταίρων

  1. http://mailchi.mp/opinionaction/ewsletter-18052017 (Επανέναρξη Δραστηριοτήτων έργου «Κοινωνίες με Χρώματα»)
  2. http://mailchi.mp/opinionaction/ewsletter-934185 (Ξεκίνησαν οι δραστηριότητες του έργου)
  3. http://mailchi.mp/opinionaction/ewsletter-934277 (Εξέλιξη των δράσεων του έργου)