Δημιουργία Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών

Το Σ.Κ.Ε Αγλαντζιάς ανακοινώνει τη λειτουργεία δύο Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών στο Α’ και Δ’ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς από τις 11 Σεπτεμβρίου 2017. Οι υπηρεσίες των Κέντρων περιλαμβάνουν τη φύλαξη, τη σίτιση και προστασία των παιδιών, την προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας αλλά και άλλα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και ενημέρωσης. Στόχος είναι το συντομότερο να λειτουργήσουν τα Κέντρα αυτά σε όλα τα Δημοτικά της Αγλαντζιάς.

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο 22462233/97683301

Πλήρης απαλλαγή τελών για τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις στις Λεωφόρους Αγλαντζιάς, Λάρνακος και Αμμοχώστου από τον Δήμο Αγλαντζιάς

Ο Δήμος Αγλαντζιάς αποφάσισε να εξαιρέσει τις τοπικές επιχειρήσεις εμπορικής φύσεως ή/και που εξαρτώνται από τη φυσική παρουσία των πελατών τους από τα τέλη του ετήσιου δικαιώματος άσκησης επιχειρήσεων και του δικαιώματος διατήρησης ή χρήσης επαγγελματικού υποστατικού. Οι εν λόγω μηδενικές χρεώσεις έχουν άμεση ισχύ και θα εφαρμόζονται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγλαντζιάς σε συνεδρία του ημερομηνίας 31 Αυγούστου 2017 και αφού έλαβε υπόψη τις καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στην ολοκλήρωση του έργου αναβάθμισης των Λεωφόρων Αγλαντζιάς-Λάρνακος και Αμμοχώστου και το σοβαρό επηρεασμό του κύκλου εργασιών των εμπορευόμενων στις λεωφόρους, αποφάσισε όπως κατατάξει τις επιχειρήσεις εμπορικής φύσεως ή/και που εξαρτούνται από τη φυσική παρουσία των πελατών τους στο κατάστημα και που βρίσκονται εντός των ορίων του έργου, σε μηδενική κατηγορία χρέωσης σε ότι αφορά στο ετήσιο δικαίωμα άσκησης επιχειρήσεων και στο δικαίωμα διατήρησης ή χρήσης επαγγελματικού υποστατικού.

Ενημερώνονται οι επηρεαζόμενοι ότι εντός των ημερών θα λάβουν σχετική ειδοποίηση, ενώ για όσους έχουν ήδη καταβάλει τα τέλη για το 2017, θα γίνουν οι σχετικές ρυθμίσεις.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς εκφράζει για μια ακόμη φορά τη συμπάθειά του προς τους επηρεαζόμενους και διαβεβαιώνει για μια ακόμη φορά ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του καταβάλει συνεχείς προσπάθειες για επίσπευση των εργασιών.

Προσφορά υποτροφιών πλήρους φοίτησης για δημότες των Δήμων-μελών της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας (ΑΝΕΛ)

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ), σε συνεργασία με το CITY UNITY COLLEGE, στο πλαίσιο της πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προσφέρει την ευκαιρία σε Δημότες των Δήμων που είναι μέλη της ΑΝΕΛ, να διεκδικήσουν υποτροφίες στα πιο κάτω αξιολογημένα πρoγράμματα σπουδών (έναρξη φοίτησης – Χειμερινό Εξάμηνο 2017):

α) DIPLOMA IN RETAIL AND MERCHANDISING MANAGEMENT (διετής φοίτηση)
β) DIPLOMA IN HOSPITALITY & TOURISM ANIMATION (διετής φοίτηση)
γ) B.A. (HONS) IN ACCOUNTING & FINANCE του CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY (τριετής φοίτηση)

Δικαιούχοι για υποτροφίες είναι οι δημότες των ακόλουθων Δήμων (με αλφαβητική σειρά):

 1. Δήμος Αγλαντζιάς – 10 υποτροφίες
 2. Δήμος Γερίου – 10 υποτροφίες
 3. Δήμος Έγκωμης – 10 υποτροφίες
 4. Δήμος Ιδαλίου – 10 υποτροφίες
 5. Δήμος Λακατάμιας – 10 υποτροφίες
 6. Δήμος Λατσιών – 10 υποτροφίες
 7. Δήμος Στροβόλου – 10 υποτροφίες
 8. Δήμος Τσερίου – 10 υποτροφίες

 

Κριτήρια Επιλογής:

 • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι δημότες σε κάποιο από τους Δήμους που καταγράφονται ανωτέρω.
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου, Τεχνικής Σχολής ή Ιδιωτικής Σχολής.
 • Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει:
  • να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί ή
  • να έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών ή
  • να είναι στρατευμένοι και η θητεία τους να λήγει μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2017.

Σημείωση: Δεν χορηγείται αναστολή της υποτροφίας ούτε κατά την έναρξη, ούτε κατά τη διάρκεια αυτής για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας.

 • Θα δοθεί προτεραιότητα σε υποψήφιους που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα ή που λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή που ανήκουν σε κάποια από τις ευάλωτες κατηγορίες πληθυσμού.

 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων:

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα αιτήσεων, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων είτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) (www.anel.com.cy) στην κατηγορία NEWS & UPDATES http://www.anel.com.cy/news-updates.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από
α) Αντίγραφο Απολυτήριο Λυκείου
β) Βεβαίωση/κατάσταση  μισθοδοσιών των γονιών.

Σημείωση: Όλα τα δεδομένα που θα δοθούν από τον/την αιτητή/αιτήτρια θα τηρηθούν ως άκρως εμπιστευτικά και αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος σχεδίου υποτροφιών.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδίδονται διά χειρός στην ακόλουθη διεύθυνση:
Γραφείο 4 στο ισόγειο, Δημοτικό Μέγαρο Λατσιών, Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 57, 2235, Λατσιά ή θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση: info@anel.com.cy με την ένδειξη: «Αίτηση για παραχώρηση φοιτητικής χορηγίας»

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Αιτήσεις από ενδιαφερόμενους θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας.
Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα. Μαρία Μαλλή
Τηλέφωνο: 22489105
Ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση: mmalli@anel.com.cy

 

Μαθήματα Δήμου Αγλαντζιάς για κατάρτιση Υπηκόων Τρίτων Χωρών στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και στις Πρώτες Βοήθειες – Training, capacity building and orientation programmes for third country nationals in Computer Lessons and First Aid

Ο Δήμος Αγλαντζιάς, ανέλαβε και υλοποιεί ως τελικός δικαιούχος το έργου «Προγράμματα ένταξης από τοπικές αρχές» με τίτλο «Κοινωνίες με Χρώματα».

Στο πλαίσιο του έργου ο Δήμος Αγλαντζιάς, θα πραγματοποιήσει μαθήματα Πρώτων Βοηθειών και εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα, έχουν Υπήκοοι Τρίτων Χωρών που διαμένουν και εργάζονται νόμιμα στην Κύπρο, που απολαύουν καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, προσωρινής προστασίας, αιτητές ασύλου καθώς και ΥΤΧ που επανεγκαθίστανται ή έχουν επανεγκατασταθεί ή μεταφερθεί από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Τα μαθήματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον προσεχή Σεπτέμβριο με περίοδο εγγραφών μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με τη Λειτουργό Δημοτικής Υπηρεσίας Άντρη Ευτυχίου στο τηλ. 22462233 / 22462251 ή να παρουσιαστείτε προσωπικά στα Γραφεία του Δήμου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (90%) και την Κυπριακή Δημοκρατία(10%).


Municipality of Aglantzia, participates in the programme “Colourful Societies” which is implemented under the Integration Programmes by Local Authorities. Its main goal is to support, through the Local Authorities, third country nationals during the integration process, by eliminating the risk of social exclusion.

The Municipality organizes Computer Lessons and First Aid, which will take place in September. Registrations are allowed until 15/9/2017.

Third country nationals who live in Cyprus and work legally, economic immigrants and beneficiaries of international protection (recognized refugees, subsidiary protection and asylum seekers), are able to participate in the programme.

All applicants must bring with them there alien book or residence permit.

For further information you may contact Andri Eftichiou, Administration Officer at the tel. 22462233 / 22462251 or to attend at the Municipality (7:45 – 15:00).

The programme is cο-funded by the European Asylum, Migration and Integration Fund (90%) and the Republic of Cyprus (10%).

Δελτίο Τύπου – Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακαδημίας

Αναφερόμαστε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας η οποία είναι ορισμένη για την Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2017, από διάφορες οργανώσεις και του σχετικού Δελτίου Τύπου που έχει εκδοθεί και αναφέρουμε τα ακόλουθα:

 1. Ο Δήμος Αγλαντζιάς διαχρονικά εργάζεται για την προστασία και περαιτέρω αναβάθμιση των δημόσιων πάρκων, δασικών ή μη, που έχει στα δημοτικά του όρια.
 2. Οι αρχικοί σχεδιασμοί για τον υποδιαμόρφωση κυκλικό κόμβο στη συμβολή της Λεωφόρου Ακαδημίας με τη Λεωφόρο Αγλαντζιάς, προέβλεπαν την αποκοπή αριθμού δέντρων. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες του Δήμου σε πρόσφατες συναντήσεις με τα Δημόσια Έργα, γίνονται προσπάθειες ο αριθμός αυτός να περιοριστεί σημαντικά.
 3. Ο Δήμος διαχρονικά αντιτίθεται στη νότια επέκταση της Λεωφόρου Ακαδημίας διαμέσου του Εθνικού Πάρκου Ακαδημίας και έχει ζητήσει επανειλημμένα όπως ακόμα και η διακεκομμένη γραμμή που φαίνεται στο Τοπικό Σχέδιο, να αφαιρεθεί.
 4. Στο Δήμο δεν έχει παρουσιαστεί κανένα σχέδιο που να αφορά κυκλικό κόμβο στη συμβολή των οδών Καλλιπόλεως-Αγλαντζιάς και Λεωφόρου Λεμεσού και κατά συνέπεια ουδεμία συγκατάθεση έχει δοθεί.

Ο Δήμος θέλει να διαφυλάξει σαν κόρη οφθαλμού τους πνεύμονες πρασίνου με τους οποίους είναι προικοδοτημένος.

Dromea Racing 8th Cablenet 5K Run The Park and 2K Walk

Το Σωματείο δρομέων Δρό.Με.Α. Racing διοργανώνει τον 8ο ετήσιο αγώνα δρόμου 5 χλμ CABLENET Run the Park στο πάρκο Αθαλάσσας (200 μ από την είσοδο του πάρκου πλησίον του κυκλικού κόμβου του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας), στις 9/9/2017. Συν-διογανωτής του αγώνα είναι ο Δήμος Αγλαντζιάς και Υποστηρικτής του αγώνα ο ΠΑΣΥΚΑΦ .
Μέγα χορηγός του αγώνα είναι η CableNet.
Στον αγώνα των 5 χλμ δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα από 16 ετών και άνω και οι εγγραφές θα γίνονται μόνο διαδικτυακά στο www.dromearacing.com. Οι εγγραφές ανοίγουν στις 17 Iουλίου και κλείνουν στις 3 Σεπτεμβρίου.  (Απαιτείται συναίνεση γονέα για άτομα κάτω των 18 ετών). Το κόστος συμμετοχής είναι €10 και η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί στις 8:30 πμ. Οι συμμετέχοντες στον αγώνα των 5 χλμ, με την εγγραφή τους, θα λάβουν δώρο ζώνη μέσης με χώρο για παγουράκι καθώς και μετάλλιο του αγώνα με τον τερματισμό τους.
Μέρος των εσόδων θα διατεθεί προς ενίσχυση του έργου του ΠΑΣΥΚΑΦ για ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχει στους καρκινοπαθείς συνανθρώπους μας.
Στην εκδήλωση θα υπάρχει και αγώνας 800 μ για παιδιά μέχρι 13 ετών, με δωρεάν συμμετοχή. Εγγραφές θα γίνονται την ημέρα του αγώνα από τις 7:00 – 8:00 πμ. Η εκκίνηση των 800 μ θα δοθεί στις 9:20 πμ. (απαιτείται γραπτή συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα).
Επίσης η CABLENET μαζί με την ομάδα πεζοπόρων ΚΑΣΤΟΡΕΣ περπατουν εθελοντικά στηρίζοντας τον ΠΑΣΥΚΑΦ στον αγωνα για ζωή !
Ο αγώνας πέραν από τον στόχο της δημιουργίας ευκαιριών κοινωνικού αθλητισμού σε όλη την κοινωνία, θέλει παράλληλα να στείλει και ένα ηχηρό μήνυμα προστασίας των πάρκων της Κύπρου, τα οποία αποτελούν πνεύμονες οξυγόνου και ιδανικούς χώρους για αθλητισμό σε κάθε πόλη.
Μέγας Χορηγός της Δρό.Με.Α Racing 2017 είναι η Cablenet. Η εκδήλωση υποστηρίζεται από τον ΚΟΑ και την Webarts ενώ τελεί υπό την αιγίδα της ΚΟΕΑΣ.
Διαδικτυακή εγγραφή μπορεί να γίνει από την ιστοσελίδα του Σωματείου στο https://www.dromearacing.com/en/races/dro-me-a-racing-8th-cablenet-run-the-park/individual-registration. Παραλαβή των αριθμών θα γίνει μεταξύ 7:00 – 8:00 πμ την ημέρα του αγώνα.

Dro.Me.A. Racing Runners’ club is organising its 8th annual 5K ‘CABLENET Run the Park’ race at Athalassa National Park in Nicosia on September the 9th, 2017. The event is co-organized by Aglantzia Municipality and supported by PASYKAF .
Major race sponsor is CableNet.
The race is open to runners over the age of 16. Registrations open on the 17th July and close on the 3rd of September and  can be done only online at the following link www.dromearacing.com (Parent consent is required for those under the age of 18). The registration fee is 10 Euros and the race will start at 8:30 am (Latsia entrance, 200 m from the park entrance, near the round-about of the Nicosia General Hospital). All participants will receive a sports belt and a medal at the finish line.
Part of the proceedings will be donated to the charity organisation PASYKAF .
There will also be an 800-m race for children up to 13 years old, with free registration. Registrations will be held on the day of the event between 7:00 – 8:00 am and the race will kick off at 9:20 am (parents’ signed consent is required).
The event not only aims at promoting social sport in the local society but it also sends out a loud message for the protection of Cyprus parks, which offer gorgeous natural surroundings, ideal for outdoor sporting activities.
Main Sponsor of Dro.Me.A Racing 2017 is Cablenet. The event is supported by the CSO and Webarts and it is placed under the auspices of KOEAS.
Online registrations can be done at https://www.dromearacing.com/en/races/dro-me-a-racing-8th-cablenet-run-the-park/individual-registration . Bibs will be collected on the day of the race between 7:00 – 8:00 am.

Δελτίο Τύπου – Συσσώρευση παλαιών ελαστικών σε ιδιωτικό τεμάχιο στην Αγλαντζιά

Σε συνέχεια της δημοσιοποίησης του εν λόγω θέματος, ο Δήμος θα ήθελε να ενημερώσει για τα ακόλουθα:

 1. Το εν λόγω θέμα περιήλθε στην αντίληψη του Δήμου στις αρχές του έτους και αμέσως ο Δήμος ενημέρωσε τον ιδιοκτήτη του τεμαχίου (Κυπριακή Εταιρεία Αναπτύξεως Ακινήτων Λτδ) αλλά και την αρμόδια υπηρεσία του Κράτους (Τμήμα Περιβάλλοντος), από τους οποίους ζητήσαμε να λάβουν άμεσα μέτρα.

  Μετά από παρέμβαση του Δημάρχου προς τον επιχειρηματία που εναπόθεσε τα ελαστικά, αυτός προχώρησε στη μετακίνησή τους.

 2. Το φαινόμενο δυστυχώς επανεμφανίστηκε με νέα συσσώρευση ελαστικών και ο Δήμος είναι στη διαδικασία εφαρμογής σχετικών προνοιών του περί Δήμων Νόμου, για τη μετακίνησή τους.

Ανοικτό Σχολείο – Αθλητικά Καλλιτεχνικά και Εκπαιδευτικά Προγράμματα για παιδιά και ενήλικες για το έτος 2017 – 2018

Αθλητικά Καλλιτεχνικά και Εκπαιδευτικά Προγράμματα για παιδιά και ενήλικες για το έτος 2017 – 2018

Χαιρετισμός Δημάρχου Αγλαντζιάς Χαράλαμπου Πετρίδη
Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων
Εγγραφές
Δήλωση Συμμετοχής
Ενημερωτικό booklet