Προσφορά δύο (2) Υποτροφιών συνολικής αξίας €4.000 στα Αξιολογημένα – Πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών «Κηποτεχνίας (2 έτη Δίπλωμα)» και «Κηποτεχνίας και Σχεδιασμός Κήπου (3 έτη Ανώτερο Δίπλωμα)» από το KES College προς νεαρούς δημότες του Δήμου Αγλαντζιάς

Το KES College μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς και θέλοντας να ευαισθητοποιήσει το κοινό προς «πράσινα» επαγγέλματα αλλά και για ενίσχυση του Δήμου Αγλαντζιάς με άτομα εκπαιδευμένα στην περιποίηση των χώρων πρασίνου του Δήμου, αποφάσισε να παραχωρήσει στο Δήμο Αγλαντζιάς δύο (2) υποτροφίες ύψους €2.000 η κάθε μία (συνολικής αξίας €4.000) στα Αξιολογημένα – Πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών «Κηποτεχνίας (2 έτη Δίπλωμα)» και «Κηποτεχνίας και Σχεδιασμός Κήπου (3 έτη Ανώτερο Δίπλωμα)» που ανήκουν στη Σχολή Περιβαλλοντικών Σπουδών του KES College.

Οι υποτροφίες αυτές ισχύουν για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018.

Εδώ να σημειώσουμε ότι οι δικαιούχοι κρατικής χορηγίας μπορούν να επωφεληθούν με επιπλέον οικονομική κρατική στήριξη μέχρι και €3.420 (ισχύουν οικονομικά κριτήρια) οπότε το πραγματικό πληρωτέο κόστος δεν θα υπερβεί τα €800 το έτος!

Όσοι δημότες ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με τη Λειτουργό Δημοτικής Υπηρεσίας Άντρη Ευτυχίου, 22462251/22462233.

Προσφορά υποτροφιών πλήρους φοίτησης για δημότες των Δήμων-μελών της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας (ΑΝΕΛ)

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ), σε συνεργασία με το CITY UNITY COLLEGE, στο πλαίσιο της πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προσφέρει την ευκαιρία σε Δημότες των Δήμων που είναι μέλη της ΑΝΕΛ, να διεκδικήσουν υποτροφίες στα πιο κάτω αξιολογημένα πρoγράμματα σπουδών (έναρξη φοίτησης – Χειμερινό Εξάμηνο 2017):

α) DIPLOMA IN RETAIL AND MERCHANDISING MANAGEMENT (διετής φοίτηση)

β) DIPLOMA IN HOSPITALITY & TOURISM ANIMATION (διετής φοίτηση)

γ) B.A. (HONS) IN ACCOUNTING & FINANCE του CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY (τριετής φοίτηση)

Δικαιούχοι για υποτροφίες είναι οι δημότες των ακόλουθων Δήμων (με αλφαβητική σειρά):

 1. Δήμος Αγλαντζιάς – 10 υποτροφίες
 2. Δήμος Γερίου – 10 υποτροφίες
 3. Δήμος Έγκωμης – 10 υποτροφίες
 4. Δήμος Ιδαλίου – 10 υποτροφίες
 5. Δήμος Λακατάμιας – 10 υποτροφίες
 6. Δήμος Λατσιών – 10 υποτροφίες
 7. Δήμος Στροβόλου – 10 υποτροφίες
 8. Δήμος Τσερίου – 10 υποτροφίες

Κριτήρια Επιλογής:

 • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι δημότες σε κάποιο από τους Δήμους που καταγράφονται ανωτέρω.
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου, Τεχνικής Σχολής ή Ιδιωτικής Σχολής.
 • Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει:
  • να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί ή
  • να έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών ή
  • να είναι στρατευμένοι και η θητεία τους να λήγει μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2017.

Σημείωση: Δεν χορηγείται αναστολή της υποτροφίας ούτε κατά την έναρξη, ούτε κατά τη διάρκεια αυτής για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας.

 • Θα δοθεί προτεραιότητα σε υποψήφιους που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα ή που λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή που ανήκουν σε κάποια από τις ευάλωτες κατηγορίες πληθυσμού.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων:

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα αιτήσεων, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων είτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) (www.anel.com.cy) στην κατηγορία NEWS & UPDATES http://www.anel.com.cy/news-updates.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από

α) Αντίγραφο Απολυτήριο Λυκείου

β) Βεβαίωση/κατάσταση  μισθοδοσιών των γονιών.

Σημείωση: Όλα τα δεδομένα που θα δοθούν από τον/την αιτητή/αιτήτρια θα τηρηθούν ως άκρως εμπιστευτικά και αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος σχεδίου υποτροφιών.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδίδονται διά χειρός στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γραφείο 4 στο ισόγειο, Δημοτικό Μέγαρο Λατσιών, Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 57, 2235, Λατσιά ή

θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση:

info@anel.com.cy με την ένδειξη: «Αίτηση για παραχώρηση φοιτητικής χορηγίας»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Αιτήσεις από ενδιαφερόμενους θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας.

Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα. Μαρία Μαλλή

Τηλέφωνο: 22489105

Ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση: mmalli@anel.com.cy

Προσφορά υποτροφιών πλήρους φοίτησης για δημότες των Δήμων-μελών της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας (ΑΝΕΛ)

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ), σε συνεργασία με το CITY UNITY COLLEGE, στο πλαίσιο της πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προσφέρει την ευκαιρία σε Δημότες των Δήμων που είναι μέλη της ΑΝΕΛ, να διεκδικήσουν υποτροφίες στα πιο κάτω αξιολογημένα πρoγράμματα σπουδών (έναρξη φοίτησης – Χειμερινό Εξάμηνο 2017):

α) DIPLOMA IN RETAIL AND MERCHANDISING MANAGEMENT (διετής φοίτηση)
β) DIPLOMA IN HOSPITALITY & TOURISM ANIMATION (διετής φοίτηση)
γ) B.A. (HONS) IN ACCOUNTING & FINANCE του CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY (τριετής φοίτηση)

Δικαιούχοι για υποτροφίες είναι οι δημότες των ακόλουθων Δήμων (με αλφαβητική σειρά):

 1. Δήμος Αγλαντζιάς – 10 υποτροφίες
 2. Δήμος Γερίου – 10 υποτροφίες
 3. Δήμος Έγκωμης – 10 υποτροφίες
 4. Δήμος Ιδαλίου – 10 υποτροφίες
 5. Δήμος Λακατάμιας – 10 υποτροφίες
 6. Δήμος Λατσιών – 10 υποτροφίες
 7. Δήμος Στροβόλου – 10 υποτροφίες
 8. Δήμος Τσερίου – 10 υποτροφίες

Κριτήρια Επιλογής:

 • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι δημότες σε κάποιο από τους Δήμους που καταγράφονται ανωτέρω.
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου, Τεχνικής Σχολής ή Ιδιωτικής Σχολής.
 • Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει:
  • να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί ή
  • να έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών ή
  • να είναι στρατευμένοι και η θητεία τους να λήγει μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2017.

Σημείωση: Δεν χορηγείται αναστολή της υποτροφίας ούτε κατά την έναρξη, ούτε κατά τη διάρκεια αυτής για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας.

 • Θα δοθεί προτεραιότητα σε υποψήφιους που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα ή που λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή που ανήκουν σε κάποια από τις ευάλωτες κατηγορίες πληθυσμού.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων:

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα αιτήσεων, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων είτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) (www.anel.com.cy) στην κατηγορία NEWS & UPDATES http://www.anel.com.cy/news-updates.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από
α) Αντίγραφο Απολυτήριο Λυκείου
β) Βεβαίωση/κατάσταση  μισθοδοσιών των γονιών.

 

Σημείωση: Όλα τα δεδομένα που θα δοθούν από τον/την αιτητή/αιτήτρια θα τηρηθούν ως άκρως εμπιστευτικά και αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος σχεδίου υποτροφιών.

 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδίδονται διά χειρός στην ακόλουθη διεύθυνση:
Γραφείο 4 στο ισόγειο, Δημοτικό Μέγαρο Λατσιών, Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 57, 2235, Λατσιά ή θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση:info@anel.com.cy με την ένδειξη: «Αίτηση για παραχώρηση φοιτητικής χορηγίας»

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Αιτήσεις από ενδιαφερόμενους θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2017.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας.
Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα. Μαρία Μαλλή
Τηλέφωνο: 22489105
Ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση: mmalli@anel.com.cy

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. ∆ιαγωνισμού 12/2017 – ∆ιαγωνισμός για επιλογή αδειούχου για παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης της καφετέριας του ∆ημοτικού Κολυμβητηρίου Αγλαντζιάς

Ο ∆ήμος Αγλαντζιάς ζητά προσφορές για την επιλογή αδειούχου για παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης της καφετερίας του ∆ημοτικού Κολυμβητηρίου Αγλαντζιάς. Η Ενοικίαση θα είναι για περίοδο τρεισήμισι (3,5) μήνες με δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή ανανέωσης της ενοικίασης για ακόμη μία (1) σεζόν.  Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να προμηθευτούν τα Έγγραφα του ∆ιαγωνισμού, δωρεάν, από τα Γραφεία του ∆ήμου Αγλαντζιάς που βρίσκονται στη οδό Αικατερίνης Κορνάρο 8, 2108 Αγλαντζιά Τηλ. 22462048/ 22462233 ή από την ιστοσελίδα του ∆ήμου www.aglantzia.org.cy, από τη Τρίτη, 2 Μαΐου 2017. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δυο αντίγραφα σε κλειστό φάκελο, ο οποίος να αναγράφει στην πάνω αριστερή γωνία «Προσφορά Αρ. 12/2017 – ∆ιαγωνισμός για επιλογή αδειούχου για παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης της καφετέριας του ∆ημοτικού Κολυμβητηρίου Αγλαντζιάς» και να απευθύνονται στο ∆ήμο Αγλαντζιάς.  Οι προσφορές πρέπει να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του ∆ήμου Αγλαντζιάς, οδός Αικατερίνης Κορνάρο 8, Αγλαντζιά, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017 και ώρα 12:00 μεσημέρι.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να ληφθούν από τη κυρία Αντιγόνη Χατζηγεωργίου, ∆ημοτική Ταμία, τηλ. 22462048, ώρες γραφείου 08:00 μέχρι 15:00

Έγγραφα Διαγωνισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. ∆ιαγωνισμού 11/2017 – ∆ιαγωνισμός για την εκτέλεση και διαχείριση των εργασιών του ∆ημοτικού Κολυμβητηρίου Αγλαντζιάς

Ο ∆ήμος Αγλαντζιάς προτίθεται να συμβληθεί με Ανάδοχο για την εκτέλεση και διαχείριση των εργασιών του ∆ημοτικού Κολυμβητηρίου Αγλαντζιάς.  Οι εργασίες αυτές αφορούν την παροχή υπηρεσιών Ναυαγοσώστη/Επόπτη Ασφαλείας (2 άτομα), Ταμία και Καθαριστή. Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να προμηθευτούν τα Έγγραφα του ∆ιαγωνισμού, δωρεάν, μέσω του Συστήματος από το χώρο του διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy. Τονίζεται ότι για να λογίζεται κάποιος ως Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, θα πρέπει να συνδεθεί με το διαγωνισμό, πράγμα που συντελείται αυτομάτως από το Σύστημα όταν αποκτήσει κάποιος πρόσβαση στα έγγραφα, ενώ είναι συνδεδεμένος ως χρήστης με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής του.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δυο αντίγραφα σε κλειστό φάκελο, ο οποίος να αναγράφει στην πάνω αριστερή γωνία « ∆ιαγωνισμός Αρ . 11/2017 – ∆ιαγωνισμός για την εκτέλεση και διαχείριση των εργασιών του ∆ημοτικού Κολυμβητηρίου Αγλαντζιάς » και να απευθύνονται στο ∆ήμο Αγλαντζιάς.  Οι προσφορές πρέπει να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του ∆ήμου Αγλαντζιάς, οδός Αικατερίνης Κορνάρο 8, Αγλαντζιά, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017 και ώρα 12:00 μεσημέρι.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να ληφθούν από τη κυρία Αντιγόνη Χατζηγεωργίου, ∆ημοτική Ταμία, τηλ. 22462048, ώρες γραφείου 08:00 μέχρι 15:00