ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

ΑγλανJazz 2017 – Πρόσκληση και Πρόγραμμα

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Δελτίο Τύπου – Ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο «σκαλί» Αγλαντζιάς

Σχετικά με το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος» για το θέμα που προέκυψε με την ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο «σκαλί», σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: Μετά την επικαιροποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Δήμου το 2014 ετοιμάστηκε έκθεση για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που έπρεπε να γίνουν. Η έκθεση προνοούσε μεταξύ άλλων και έλεγχο […]

Συναυλία Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου με τους ΟΝΙΡΑΜΑ, 19 Ιουνίου 2017, Σκαλί Αγλαντζιάς