Δημιουργία Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών

Το Σ.Κ.Ε Αγλαντζιάς ανακοινώνει τη λειτουργεία δύο Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών στο Α’ και Δ’ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς από τις 11 Σεπτεμβρίου 2017. Οι υπηρεσίες των Κέντρων περιλαμβάνουν τη φύλαξη, τη σίτιση και προστασία των παιδιών, την προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας αλλά και άλλα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και ενημέρωσης. Στόχος είναι το […]

Πλήρης απαλλαγή τελών για τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις στις Λεωφόρους Αγλαντζιάς, Λάρνακος και Αμμοχώστου από τον Δήμο Αγλαντζιάς

Ο Δήμος Αγλαντζιάς αποφάσισε να εξαιρέσει τις τοπικές επιχειρήσεις εμπορικής φύσεως ή/και που εξαρτώνται από τη φυσική παρουσία των πελατών τους από τα τέλη του ετήσιου δικαιώματος άσκησης επιχειρήσεων και του δικαιώματος διατήρησης ή χρήσης επαγγελματικού υποστατικού. Οι εν λόγω μηδενικές χρεώσεις έχουν άμεση ισχύ και θα εφαρμόζονται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Το Δημοτικό Συμβούλιο […]

Προσφορά υποτροφιών πλήρους φοίτησης για δημότες των Δήμων-μελών της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας (ΑΝΕΛ)

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ), σε συνεργασία με το CITY UNITY COLLEGE, στο πλαίσιο της πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προσφέρει την ευκαιρία σε Δημότες των Δήμων που είναι μέλη της ΑΝΕΛ, να διεκδικήσουν υποτροφίες στα πιο κάτω αξιολογημένα πρoγράμματα σπουδών (έναρξη φοίτησης – Χειμερινό Εξάμηνο 2017): α) DIPLOMA IN RETAIL AND MERCHANDISING MANAGEMENT (διετής φοίτηση) […]